Saturday, 15/08/2020 - 13:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lạc Lương

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018-2019

          Tuần lễ học tập suốt đời năm nay được tổ chức rộng rãi trong cả nước từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương mà còn đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

          Năm 2018 - 2019

 

          Thực hiện kế hoạch số 89/KH – UBND, ngày 27/9/2018 của UBND Huyện Yên Thủy về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

          Công văn số 302/GD&ĐT, ngày 27/9/2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo Yên Thủy về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

          Hôm nay, ngày 02/10/2018, UBND xã Yên Trị phối hợp với Hội khuyến học xã Yên Trị, TTHT cộng đồng xã Yên Trị, và các đơn vị trường học MN, Tiều học, THCS, THPT trên địa bàn xã Yên Trị tổ chức Lễ khai mạc hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

          Về dự và chỉ đạo lễ khai mạc hôm nay có các đồng chí:

          Đồng Chí Bùi Huyên – Huyện Ủy viên Phó Chủ tịch UBND Huyện Yên Thủy

          Đồng Chí Bùi Văn Hồng – Huyện Ủy viên Trưởng Phòng GD&ĐT Huyện Yên Thủy

          Các đồng chí đại biểu đại diện các phòng chức năng huyện Yên Thuỷ.

         Đồng Chí Bùi Văn Thập – Huyện Ủy viên Bí Thư Đảng ủy xã Yên Trị Xã Yên Trị

         Các đồng chí đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Xã Yên Trị, cùng các ban ngành đoàn thể xã Yên Trị

         Các dồng chí đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Yên Trị. Các đồng chí là Bí thư, Trưởng xóm, Công an viên, BT đoàn thanh niên, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, hội nông dân, hội CCB của 14 xóm. Đại biểu đại diện dòng họ Bùi Công xóm tân thịnh, dòng họ Vũ Đình Xóm Á Đồng. Các đồng chí phóng viên đài phát thanh và truyên hình Huyện Yên Thủy

          Các đồng chí đại biểu Đại diện chi hội phụ huynh, các đ/c cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường MN, Trường TH, trường THCS, Trường THPT Yên Thủy C

          Lúc sinh thời, Lê-nin- Vị lãnh tụ thiên tài của thế giới thường nói: “Học, học nữa, học mãi”

          Nước Việt Nam chúng ta, Từ thuở xa xưa, cha ông ta vẫn luôn coi trọng đạo học, coi đó là nền tảng cho mọi thành công. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người đã từng nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”.

          Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng điển hình về tinh thần tự học. Người đã từng vừa lao động để kiếm sống, vừa tự học chính vì vậy Người đã biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào cả. Chính nhờ có con đường tự học đó mà Bác đã chèo lái, dẫn dắt con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ đến bến bờ độc lập tự do.

          Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc, Ðảng ta đã xác định rõ: "Giáo dục và Ðào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu". Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân.

          Do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, tri thức của con người phát triển rất nhanh và cũng nhanh bị thay đổi. Kho tàng kiến thức của nhân loại ngày một phong phú và rộng lớn, một số tri thức cũng nhanh bị lạc hậu và đào thải theo thời gian. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ là sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông làm cho thế giới ngày một “phẳng ra”, con người có điều kiện hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, mỗi quốc gia muốn phát triển cũng phải hội nhập quốc tế. Điều kiện tiên quyết để một quốc gia có thể hội nhập với thế giới có lẽ phải bắt đầu từ giáo dục.

         Chính vì thế  mong muốn trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản của nhân loại trong chương trình giáo dục là “không thể, không cần thiết và không hiệu quả”.

Không thể là vì khối lượng kiến thức của loài người rất phong phú và thay đôi rất nhanh và liên tục.

Không cần thiết là vì người học có thể tìm kiếm và ghi nhận được kiến thức không chỉ ở nhà trường mà từ xã hội thông qua phương tiện truyền thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và máy tính cá nhân…

          Không hiệu quả là vì không đạt được mục tiêu và tinh thần đổi mới giáo dục là chú trọng bồi dưỡng kiến thức kiến thức, kỹ năng và thái độ lao động.

          Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Giáo dục và Đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Học tập là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi cá nhân để có thể thích nghi với những thay đổi nhanh chóng và khẳng định giá trị nhân văn trong một thế giới toàn cầu hóa. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Với phương châm: “Học để biết, học để làm, Học để cùng chung sống và học để làm người”; “ Cần gì học nấy”

          Vì vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Ðiều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Ðảng và Nhà nước về "Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo"; đầu tư  hiệu quả cho Giáo dục và Ðào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến về tinh thần xây dựng xã hội học tập.

          Căn cứ quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Ngày 25/7/2014 Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy đã ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

          Tuần lễ học tập suốt đời năm nay được tổ chức rộng rãi trong cả nước từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương mà còn đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

 

Đồng chí: Bùi Phi Diệp - Phó chủ tịch UBND xã – GĐ TTHTCĐ xã Yên Trị lên khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Đồng chí: Đinh Ngọc Kiên  Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Trị phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Dòng họ Bùi Công phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Trường THPT Yên Thủy C phát biểu tại buổi lễ

Em: Đinh Thị Thanh Tâm - Học sinh Trường THCS Yên Trị phát biểu tại buổi lễ

             Giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Học tập là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Việc học không phải nhất thiết cứ phải đại học, có thể học nghề, vừa học vừa làm, học theo từng giai đoạn tín chỉ, học ở trường, học ở xã hội…. Nói như Lê Nin “Học, học nữa, học mãi”

          Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc, nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới cũng là tấm gương sáng về tình thần tự học, học tập suốt đời. Để hình thành một xã hội học tập không phải trông vào ai khác mà là hành động của chính mỗi chúng ta. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tác giả: THCS YÊN TRỊ
Nguồn: Sưu tầm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 72
Năm 2020 : 1.597